microbizz

Case Pacco

”Med Microbizz kan vi let og effektivt styre kvalitet, timer og planlægning.”

Pacco A/S har kørt med Microbizz siden efteråret 2013, og har opnået en lang række  effektiviseringsgevinster, stærkere kvalitetsstyring og et bedre over blik over sager, kundeforhold, serviceaftaler mm. Den samlede investering inkl. hardware, er betalt hjem på mindre end 14 måneder.

Pacco A/S eftersøgte især et system, som kunne hjælpe med styring og overblik ift de mange  forskellige kvalitetsskemaer – afhængigt af opgaven.

”Vi havde et ønske om et styringsprogram, som kunne håndtere de mange individuelt tilpassede skemaer, vi har – afhængigt af opgave og leverandør. Det kan vi med Microbizz. Her kan vi oprette et ubegrænset antal skemaer, som kan tilknyttes opgavetyper, leverandører osv. Det betyder, at vi  kan håndtere hele vores kvalitetssikring på en effektiv og driftssikker måde – uden begrænsninger”, fortæller Henrik Hyttel Eriksen.

Det har levet op til forventningerne
Foruden kvalitetssikringen – ønskede Pacco et bedre overblik over kundeforhold og historik samt en mere effektiv drift og mindre administration. 

”Vi havde en klar forventning om de besparelser, vi kunne forvente at opnå med Microbizz – og det  har vist sig at holde godt stik. Med alle forhold taget i betragtning som bl.a udgifter til Microbizz licenser, mobildataabonnement og investering i 16 stk. Samsung tablets, vil jeg mene, at vores investering er betalt hjem på mindre end 14 mdr.”, fortæller Henrik Hyttel Eriksen.

Paccos regnestykke
Flere fakturerbare timer: 0,5 timer pr. tekniker, pr. uge
Flere fakturerede reservedele: 75,00 kr. pr. tekniker, pr. uge
Bedre timeudnyttelse på projekter: 0,25 timer pr. montør, pr. uge

Administrative besparelser:
Sparet taste-tid pr ordre: 5 minutter
Mindre lønadministration: 0,5 timer pr. uge

Lignende nyheder