HVER BRANCHE HAR UNIKKE BEHOV

Forsyning med Microbizz

Arbejder du i forsyningsbranchen, har du sikkert en travl hverdag, hvor der er behov for styring af mange projekter. Der er brug for et overblik, døgnet rundt – med krav til dokumentation af opgaverne.

OPTIMIZE YOUR NUMBERS

Get the most out of your metrics

 • Transparens og dokumentation

 • Kompleks opgavehåndtering

 • Fordeling af omkostninger

 • IoT og intelligent planlægning

 • Samarbejde mellem alle parter

FM1_1

Transparens og dokumentation

 • Ved levering af immaterielle ydelser, bruges der meget tid på dokumentation og forklaring af timer og udgifter overfor kunderne
 • Med Microbizz kan du gøre alle opgaver, dokumenter, leverancer og detaljer tilgængelige for kunder og samarbejdspartnere 24/7 i realtid

 

FM2

Kompleks opgavehåndtering

 • Det er komplekst at styre opgaver, både ad hoc opgaver og gentagne opgaver med forskellige intervaller, og som involverer personale med forskellige funktioner
 • Med Microbizz kan du planlægge alle typer af både gentagne og ad hoc opgaver og forbinde de rette ressourcer og medarbejdere til de rette opgavetyper
FM3

Fordeling af omkostninger

 • Det er tidskrævende at planlægge og håndtere mange typer af opgaver, der involverer mange forskellige aktører, og kræver meget administration at fordele omkostningerne mellem parterne
 • Med Microbizz slipper du for den tunge administration idet både opgave- og omkostningsfordeling automatiseres, og du får overblik med historisk data på tidsforbrug og vareforbrug
FM4

IoT og intelligent planlægning

 • Nye teknologier skaber øget efterspørgsel efter anvendelse af data til mere effektiv planlægning, fx rengøring, vedligehold og opvarmning baseret på den faktiske anvendelse af en bygning eller et lokale
 • Med Microbizz kan du bruge data fra IoT-løsninger og sensorer til at øge effektiviteten i opgaveplanlægningen og -udførelsen
FM-Community

Samarbejde mellem alle parter

 • Med komplekse opgaver er der efterspørgsel efter arbejdsgange, der samler aktører i styringen af ejendomsopgaver for at optimere drift og økonomi
 • Med Microbizz kan I forbinde jeres arbejdsgange mellem alle involverede parter på en ejendom og udveksle opgaver og data
KUNDECASE: NORDKYSTEN


Vi kan se, at vi i dag har 1/3 kundesvigt i forhold til før Microbizz, samtidigt med at vi leverer 3 gange så meget.

KUNDECASE: WATERSYSTEMS


Vi arbejder langt mere effektivt med planlægning og udførelse af servicebesøg på mini-renseanlæg.

KUNDECASE: UTECH


Den værdi, vi opnår med Microbizz er et øget overblik og sporbarhed på udført arbejde. 

IKKE BARE ENDNU ET IT PROJEKT


"Vi har før oplevet IT projekter der strander, men det er virkelig ikke det jeg har oplevet her"

Keld Jensen, DIN Forsyning

MULIGHEDERNE MED PLUGINS


"Har vi et behov, tager vi snakken med Microbizz og så kan de lave de her plugins"

Keld Jensen, DIN Forsyning

NEMT AT KOMME IGANG


"Microbizz kan bruges af alle, og det er nemt at tilgå, nemt at komme igang med"


Keld Jensen, DIN Forsyning

Løsninger skræddersyet til forsyningsvirksomheder

arrow4
arrow2

GPS funktion

GPS

GPS giver overblik og hurtig håndtering af hasteopgaver

Microbizz har en GPS-funktion, der giver dig et realtidsoverblik over lokation på opgaver, kunder, køretøjer og udstyr.

Funktionen hjælper dig og din virksomhed på flere måder:

 • I har alt data på opgaver lettilgængeligt i et visuelt overblik
 • I kan nemt finde dokumentation på det arbejde der er udført på en ejendom
 • I kan hurtigt handle på hasteopgaver ved at finde nærmeste medarbejder
arrow4
arrow2

Mobil APP

AppBillede

Appen med alt det dine medarbejdere skal bruge i marken

Microbizz appen gør det nemt og bekvemt for dine medarbejdere at finde informationer og dokumentere deres arbejde, når de er på farten.

Med appen kan I bl.a.:

 • Se en daglig oversigt over opgaver der skal udføres
 • Tilgå alle de nødvendige oplysninger på den ejendom der arbejdes på
 • Se alle informationer tilknyttet opgaver, fx servicekontrakter og ydelsesbeskrivelser
 • Nemt tilføje billeddokumentation af før/efter opgaveudførelse med GPS-stempel
 • Udfylde formularer til fx kvalitetskontrol og afvigelser
arrow4
arrow2

Skemaer

App - Skema skærmbillede_1

Skemaer sikrer kvalitet og dokumentation

Microbizz har en skemafunktion, der har brede anvendelsesområder og kan tilpasses til processerne i netop jeres FM-virksomhed.

Med skemaer kan I bl.a.:

 • Lave ensartet bygningskontrol og egenkontrol
 • Automatisk generere en flot pdf-rapport til kunden efter endt besigtigelse
 • Automatisk genere nye opgaver på mangler efter endt besigtigelse og sikre hurtig efterbehandling
 • Sikre at ekstraarbejde som fx skader, der ikke indgår i månedligt gebyr eller abonnement, dokumenteres og faktureres
GPS

GPS giver overblik og hurtig håndtering af hasteopgaver

Microbizz har en GPS-funktion, der giver dig et realtidsoverblik over lokation på opgaver, kunder, køretøjer og udstyr.

Funktionen hjælper dig og din virksomhed på flere måder:

 • I har alt data på opgaver lettilgængeligt i et visuelt overblik
 • I kan nemt finde dokumentation på det arbejde der er udført på en ejendom
 • I kan hurtigt handle på hasteopgaver ved at finde nærmeste medarbejder
AppBillede

Appen med alt det dine medarbejdere skal bruge i marken

Microbizz appen gør det nemt og bekvemt for dine medarbejdere at finde informationer og dokumentere deres arbejde, når de er på farten.

Med appen kan I bl.a.:

 • Se en daglig oversigt over opgaver der skal udføres
 • Tilgå alle de nødvendige oplysninger på den ejendom der arbejdes på
 • Se alle informationer tilknyttet opgaver, fx servicekontrakter og ydelsesbeskrivelser
 • Nemt tilføje billeddokumentation af før/efter opgaveudførelse med GPS-stempel
 • Udfylde formularer til fx kvalitetskontrol og afvigelser
App - Skema skærmbillede_1

Skemaer sikrer kvalitet og dokumentation

Microbizz har en skemafunktion, der har brede anvendelsesområder og kan tilpasses til processerne i netop jeres FM-virksomhed.

Med skemaer kan I bl.a.:

 • Lave ensartet bygningskontrol og egenkontrol
 • Automatisk generere en flot pdf-rapport til kunden efter endt besigtigelse
 • Automatisk genere nye opgaver på mangler efter endt besigtigelse og sikre hurtig efterbehandling
 • Sikre at ekstraarbejde som fx skader, der ikke indgår i månedligt gebyr eller abonnement, dokumenteres og faktureres
 • Projekt og opgavestyring

 • Skalering

 • Dokumentation

 • Samarbejdspartnere

 • Data

Utility

Opgavestyring på store projekter

 • Det er væsentligt at have overblik over f.eks. opgave- og projektstatus, økonomi og færdiggørelsesgrad
 • Microbizz kan håndtere projekter fra a til z integreret med den samlede opgavestyring, og giver et komplet overblik i realtid
CON2

Behov for at skalere 

 • Mulighed for at skalere hurtigt op og ned i forhold til projekter og ressourcer
 • Med et digitalt planlægningsværktøj som Microbizz, kan arbejdsgange eller projektplaner let udvides eller afgrænses
CON3

Dokumentation

 • Det er komplekst at håndtere kvalitet- og complianceregler, der ofte er projekt- og opgavespecifikke
 • Det er vigtigt at have adgang til den korrekte dokumentation i realtid
 • Alt dette styres i Microbizz, bl.a. via skemafunktionalitet
Brancheside Forsyning

Eksterne samarbejdspartnere

 • Vigtigt at kunne integrere underleverandører og andre eksterne samarbejdspartnere i den digitale opgavestyring
 • Med Microbizz er det muligt at sende opgaver og dokumenter direkte til underleverandøren og løbende kunne følge med i status
Brancheside Forsyning 2

Data skal være tilgængelige

 • Data skal være tilgængelige i realtid, også remote – og skal være samlet under opgaven eller projektet
 • I Microbizz kan data tilgås af relevante medarbejdere, kunder eller eksterne samarbejdspartnere, når der er brug for det. Adgange sættes op via filtre, så der kun er adgang til relevante data.

Klar til en Microbizz demo? 

Udfyld nedenstående for at tage næste skridt på din digitaliseringsrejse.

Derfor skal vi tale sammen

Vi er blevet mere professionelle i vores opgavehåndtering. Keld Jensen – DIN Forsyning

Det får du

Horizontal image of two builders working hard

Få mere ud af ressourcerne

 • Mindre administration – mere tid til projekterne
 • Mulighed for at skalere uden tilsvarende at skulle øge administrationen  
 • Færre fejl og dobbeltarbejde
 • Mere tid til kunderne
Close up of hand repairing pipes with wrench

Kvalitet & Compliance

 • Kvalitetsstyring hele vejen igennem arbejdsgangene
 • Integrerer kvalitetstjek i opgaveflowet
 • Skab egne processer og afhængigheder
 • Sikkerhed for, at rette dokumentation udføres og tilknyttes opgaverne
Man searching through servers in data center

Data tilgængelighed  

 • Adgang til realtids data fra enheder
 • Dashboards personaliseres, så den enkelte medarbejder præsenteres for egne relevante data
 • Data kan gøres tilgængelige for kunder og partnere via Ekstranettet

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

Udfyld dine data, så vil vi løbende holde dig orienteret om seneste nyt

Elektriker på fabrik 2_mindre