Hvor meget kan du spare med digital opgavestyring?

Kan du nikke genkendende til at bruge rigtig mange timer på tidsregistrering, manuel indtastning af ordrer, timegodkendelser og klargøring af løngrundlag, overlevering af informationer og opklaring af spørgsmål? Så er der ikke kun tid at hente ved at effektivisere din opgavestyring – der kan også være store besparelser i vente. Hvor mange penge, der faktisk er tale om, kan du finde ud af med vores online beregner.

Kontor - Mand ved grafisk computer 1

Regneeksempel

 • 15 medarbejdere i driften med en gennemsnitlig timeløn på 265 kr, der bruger ca 1 time om ugen på at udfylde og aflevere timesedler
 • 5 medarbejdere i backoffice, med en gennemsnitlig timeløn på 230 kr. i timen, som dagligt håndterer ca 6 arbejdsordrer
 • Hver arbejdsordre bruges der ca 10 min på at oprette, registrere og bringe videre i systemet
 • De administrative medarbejdere bruger ca 6 timer om ugen på at besvare spørgsmål og videregive informationer vedrørerende opgaver via mail eller telefon
 • Der bruges ca 4 timer pr administrativ medarbejder om måneden på at godkende timer samt løngrundlag

 

Samlet giver det et månedligt besparelsespotentiale på minimum 33.710 kr

Start din beregning her

Hør hvad vores kunder siger


 • Da jeg startede op med Microbizz er man jo altid lidt bange for “er det et nyt IT-projekt?” Men den professionalisme jeg har oplevet ved Microbizz om, hvordan vi kan køre systemer sammen gør, at jeg er ikke er bange for at gå videre og arbejde endnu mere med Microbizz


 • Vi forsøger at bruge det i så mange facetter som overhovedet muligt, så vi har det ét sted, fordi det er det, der er fantastisk ved Microbizz, det er den røde tråd, den går igennem det hele.
 • Microbizz er jo med til at sikre os, at vi har den rigtige information – vi har certifikaterne, vi har dokumentation overfor kunden.

   


 • Vi kan se, at vi i dag har 1/3 kundesvigt i forhold til før Microbizz, samtidigt med at vi leverer 3 gange så meget


 • Det vigtigste ved Microbizz er, at man kan få det moduleret efter eget behov. Det vil sige, at man kan gå ind og ændre på rigtig mange parametre efter ønske.


 • Microbizz betyder, at vi kan fokusere på de ting, der er væsentlige.


 • Vi valgte Microbizz, fordi det er et godt system, der samler de ting, som vi savnede med hensyn til, at vi kunne nøjes med ét program, der både kunne håndtere økonomi, servicesedler og dagssedler. 

   

 • Vi har fået meget mere kvalitet ind i vores opgaver

   

 • Hvis vi var blevet i det gamle system, er jeg helt sikker på, at vi ikke ville have kunnet håndtere den samme mængde ordrer, som vi kan nu


 • Vi har fået en større gennemsigtighed, større overskuelighed i forhold til vores åbentstående sager, og en større gennemskuelighed i forhold til udfakturerede sager


 • Der er ingen tvivl om, at vores bundlinje er i hvert fald blevet fordoblet, efter vi er blevet digitale.

   

 • Jeg kan slet ikke se, at det ville kunne fungere, hvis vi ikke havde Microbizz i dag. Der er  simpelthen for mange informationer, der er i det her system, som formentlig ville forsvinde eller falde ned mellem to stole, hvis vi kørte som vi gjorde før.


 • Den værdi, Microbizz har givet Ltech er, at vi har sparet nogle administrative ressourcer samt at vi har et nemt og et hurtigt overblik over sagerne.


 • Vi havde nogle systemer i kikkerten, og valget faldt på Microbizz, fordi det var et system, som kunne implementeres og bruges direkte i vores virksomhed og kunne tilpasses direkte til de arbejdsgange, vi havde.


 • Den værdi, vi opnår med Microbizz er et øget overblik og sporbarhed på udført arbejde.


 • Vi arbejder jo meget mere effektivt og dermed også meget mere økonomisk på grund af, at vi har digitaliseret og strømlinet alle arbejdsgange, så meget, som man overhovedet kan.