INDUSTY SOLUTION

Utility with Microbizz

Are you working in the utilities industry? If so, you probably have a busy schedule, juggling multiple projects that require constant management. With the need for round-the-clock oversight and documentation of tasks, having a comprehensive overview is essential.

OPTIMIZE YOUR NUMBERS

Get the most out of your metrics

 • Transparens og dokumentation

 • Kompleks opgavehåndtering

 • Fordeling af omkostninger

 • IoT og intelligent planlægning

 • Samarbejde mellem alle parter

FM1_1

Transparens og dokumentation

 • Ved levering af immaterielle ydelser, bruges der meget tid på dokumentation og forklaring af timer og udgifter overfor kunderne
 • Med Microbizz kan du gøre alle opgaver, dokumenter, leverancer og detaljer tilgængelige for kunder og samarbejdspartnere 24/7 i realtid

 

FM2

Kompleks opgavehåndtering

 • Det er komplekst at styre opgaver, både ad hoc opgaver og gentagne opgaver med forskellige intervaller, og som involverer personale med forskellige funktioner
 • Med Microbizz kan du planlægge alle typer af både gentagne og ad hoc opgaver og forbinde de rette ressourcer og medarbejdere til de rette opgavetyper
FM3

Fordeling af omkostninger

 • Det er tidskrævende at planlægge og håndtere mange typer af opgaver, der involverer mange forskellige aktører, og kræver meget administration at fordele omkostningerne mellem parterne
 • Med Microbizz slipper du for den tunge administration idet både opgave- og omkostningsfordeling automatiseres, og du får overblik med historisk data på tidsforbrug og vareforbrug
FM4

IoT og intelligent planlægning

 • Nye teknologier skaber øget efterspørgsel efter anvendelse af data til mere effektiv planlægning, fx rengøring, vedligehold og opvarmning baseret på den faktiske anvendelse af en bygning eller et lokale
 • Med Microbizz kan du bruge data fra IoT-løsninger og sensorer til at øge effektiviteten i opgaveplanlægningen og -udførelsen
FM-Community

Samarbejde mellem alle parter

 • Med komplekse opgaver er der efterspørgsel efter arbejdsgange, der samler aktører i styringen af ejendomsopgaver for at optimere drift og økonomi
 • Med Microbizz kan I forbinde jeres arbejdsgange mellem alle involverede parter på en ejendom og udveksle opgaver og data
CASE: NORDKYSTEN


We can observe that today we experience a 1/3 decrease in customer dissatisfaction compared to before Microbizz, while at the same time delivering three times more.

Entreprenørfirmaet Nordkysten 

CASE: WATERSYSTEMS


We achieve significantly higher levels of efficiency in the planning and execution of service visits to mini wastewater treatment plants.
Watersystems

CASE: UTECH


The value we gain from Microbizz is an enhanced overview and traceability of completed work.

Utech

Løsninger skræddersyet til forsyningsvirksomheder

arrow4
arrow2

GPS funktion

GPS

GPS giver overblik og hurtig håndtering af hasteopgaver

Microbizz har en GPS-funktion, der giver dig et realtidsoverblik over lokation på opgaver, kunder, køretøjer og udstyr.

Funktionen hjælper dig og din virksomhed på flere måder:

 • I har alt data på opgaver lettilgængeligt i et visuelt overblik
 • I kan nemt finde dokumentation på det arbejde der er udført på en ejendom
 • I kan hurtigt handle på hasteopgaver ved at finde nærmeste medarbejder
arrow4
arrow2

Mobil APP

AppBillede

Appen med alt det dine medarbejdere skal bruge i marken

Microbizz appen gør det nemt og bekvemt for dine medarbejdere at finde informationer og dokumentere deres arbejde, når de er på farten.

Med appen kan I bl.a.:

 • Se en daglig oversigt over opgaver der skal udføres
 • Tilgå alle de nødvendige oplysninger på den ejendom der arbejdes på
 • Se alle informationer tilknyttet opgaver, fx servicekontrakter og ydelsesbeskrivelser
 • Nemt tilføje billeddokumentation af før/efter opgaveudførelse med GPS-stempel
 • Udfylde formularer til fx kvalitetskontrol og afvigelser
arrow4
arrow2

Skemaer

App - Skema skærmbillede_1

Skemaer sikrer kvalitet og dokumentation

Microbizz har en skemafunktion, der har brede anvendelsesområder og kan tilpasses til processerne i netop jeres FM-virksomhed.

Med skemaer kan I bl.a.:

 • Lave ensartet bygningskontrol og egenkontrol
 • Automatisk generere en flot pdf-rapport til kunden efter endt besigtigelse
 • Automatisk genere nye opgaver på mangler efter endt besigtigelse og sikre hurtig efterbehandling
 • Sikre at ekstraarbejde som fx skader, der ikke indgår i månedligt gebyr eller abonnement, dokumenteres og faktureres
GPS

GPS giver overblik og hurtig håndtering af hasteopgaver

Microbizz har en GPS-funktion, der giver dig et realtidsoverblik over lokation på opgaver, kunder, køretøjer og udstyr.

Funktionen hjælper dig og din virksomhed på flere måder:

 • I har alt data på opgaver lettilgængeligt i et visuelt overblik
 • I kan nemt finde dokumentation på det arbejde der er udført på en ejendom
 • I kan hurtigt handle på hasteopgaver ved at finde nærmeste medarbejder
AppBillede

Appen med alt det dine medarbejdere skal bruge i marken

Microbizz appen gør det nemt og bekvemt for dine medarbejdere at finde informationer og dokumentere deres arbejde, når de er på farten.

Med appen kan I bl.a.:

 • Se en daglig oversigt over opgaver der skal udføres
 • Tilgå alle de nødvendige oplysninger på den ejendom der arbejdes på
 • Se alle informationer tilknyttet opgaver, fx servicekontrakter og ydelsesbeskrivelser
 • Nemt tilføje billeddokumentation af før/efter opgaveudførelse med GPS-stempel
 • Udfylde formularer til fx kvalitetskontrol og afvigelser
App - Skema skærmbillede_1

Skemaer sikrer kvalitet og dokumentation

Microbizz har en skemafunktion, der har brede anvendelsesområder og kan tilpasses til processerne i netop jeres FM-virksomhed.

Med skemaer kan I bl.a.:

 • Lave ensartet bygningskontrol og egenkontrol
 • Automatisk generere en flot pdf-rapport til kunden efter endt besigtigelse
 • Automatisk genere nye opgaver på mangler efter endt besigtigelse og sikre hurtig efterbehandling
 • Sikre at ekstraarbejde som fx skader, der ikke indgår i månedligt gebyr eller abonnement, dokumenteres og faktureres
 • Task and Project Management

 • Scalability

 • Documentation

 • Subcontractors

 • Data

Utility

Task management on large projects

 • It is crucial to have a clear overview of tasks, project status, finances, and completion rate. Microbizz seamlessly handles projects from start to finish, seamlessly integrating with overall task management and providing a comprehensive real-time overview.
CON2

Need for scalability

 • Ability to quickly scale up and down in relation to projects and resources

 • With a digital planning tool like Microbizz, workflows or project plans can easily be expanded or limited.

CON3

Documentation

 • Managing quality and compliance rules can be complex, especially when they are specific to projects and tasks.
 • It is crucial to have real-time access to the correct documentation.
 • Microbizz handles all of this, including form functionality.
Brancheside Forsyning

External collaborators

 • It is crucial to seamlessly integrate subcontractors and other external collaborators into digital task management.
 • With Microbizz, it becomes effortless to seamlessly send tasks and documents directly to subcontractors and continuously keep track of their progress.
Brancheside Forsyning 2

Data needs to be accessible

 • Data should be accessible in real-time, even remotely - and should be consolidated under the task or project.
 • In Microbizz, relevant employees, customers, or external partners can access data whenever needed. Access is set up through filters, ensuring that only relevant data is accessible.

What you'll get

Horizontal image of two builders working hard

Get the most out of your resources

 • Less administrative work – more time for projects
 • Ability to scale without the need to increase administrative tasks
 • Reduced errors and duplication of work
 • More time for customers
Close up of hand repairing pipes with wrench

Quality & Compliance

 • Quality management throughout the workflow
 • Integrate quality checks into the task workflow
 • Create your own processes and dependencies
 • Ensure that the correct documentation is executed and linked to the tasks, guaranteeing security and compliance.
Man searching through servers in data center

Accessible data

 • Real-time access to data from devices
 • Dashboards are tailored to each individual employee, presenting them with their own relevant data
 • Data can be made accessible to customers and partners through the Extranet.

Ready for a Microbizz demo?

Fill out the form below to take the next step on your digitalization journey.

This is why

There is no doubt that our bottom line has more than doubled since we embraced digital transformation.
Kuno Nygaard – KN Tagdækning